25 maj 2024, imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
FORMULARZ ZGŁOSZENIA - UMOWA
Zgłaszam udział w szkoleniu
Tytuł szkolenia*
Termin szkolenia*
Miejsce szkolenia*

Koszt udziału 1 osoby (kwota netto)* +VAT

DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA:
Student
Osoba pracująca
Osoba bezrobotna
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*

Stanowisko (tylko w przypadku osób pracujących):

Uczelnia/firma (tylko w przypadku studentów i osób pracujących):

Brałem udział we wcześniejszych szkoleniach firmy Korpi?
TAK
NIE

Dane do faktury:
Nazwa przedsiębiorstwa/
Imię i nazwisko*

Ulica*
Numer domu*
Kod pocztowy*
Miasto*
NIP*


Zapoznałem się i akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniu*
WYRAŻAM ZGODĘ NA GROMADZEIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W FORMULARZU ZŁOSZENIOWYM PRZEZ ORGANIZATORA W CELU PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA POWYŻSZEGO SZKOLENIA ORAZ W CELACH MARKETINGOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 29.08.1997 ROKU (DZ. U. Z 2002 R. NR 101 POZ. 926)*

Kod z obrazka*

* Pole konieczne do wypełnienia

Przed wysłaniem formularza upewnij się, że wypełniłeś/-łaś wszystkie wymagane pola !


Hekko.net

Instytut REKO

Incert

Event Total

KORPi

KORPi

KORPi