24 czerwiec 2024, imieniny: Danuty, Jana, Janiny
SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE
1. Akademia sprzedaży
2. Negocjacje i techniki sprzedaży
3. Finalizacja transakcji - czyli jak skutecznie domykać sprzedaż
4. Psychologia sprzedaży
5. Obrona ceny
6. Techniki perswazji w kontakcie z klientem
7. Skuteczny specjalista ds. Sprzedaży - ścieżka sprzedażowa

SZKOLENIA Z ZAKRESU SZJ wg norm ISO
1. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001
2. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000/HACCP
3. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001
4. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w laboratoriach badawczych wg ISO 17025
5. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w branży motoryzacyjnej wg specyfikacji ISO/TS 16949
6. Wymagania normy oraz audit wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 w branży medycznej
7. Auditor/Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, 14001, PN-N OHSAS 18001

SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
1. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004

SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
SZKOLENIA MANAGERSKIE
1. Skuteczny Manager
2. Delegowanie zadań
3. Budowanie zespołu pracowniczego
4. Wykorzystanie technik NLP w zarządzaniu ludźmi
5. Język wpływu. Jak wykorzystać sztukę perswajzji w pracy z ludźmi." Co i jak mówić, aby pracownicy chętnie podążali w pożadanym przez nas kierunku.
6. Lidership- budowanie i wdrażanie strategii przywództwa
7. Skuteczna komunikacja w pracy zespołowej

SZKOLENIA Z ZAKRESU HR
1. Jak od podstaw przeprowadzić proces rekrutacji i zatrudnić najbardziej wykwalifikowanych pracowników?
2. Sztuka zatrzymywania w firmie najlepszych
3. Współpraca z firmami doradztwa personalnego (HR) w procesach rekrutacyjnych
4. Marketing Personalny jako wyraz alternatywnego podejścia do zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacji
5. Badanie kompetencji zawodowych pracowników i budowanie ścieżki rozwoju zawodowego w organizacji
6. Budowanie satysfakcji Klienta wewnętrznego i zewnętrznego
7. System ocen okresowych
8. System motywacyjny

SZKOLENIA ROZWOJOWE
1. Radzenie sobie ze stresem
2. Komunikacja interpersonalna
3. Wystąpienia publiczne
4. Wykorzystanie technik NLP w życiu prywatnym i pracy z ludźmi
5. Automotywacja czyli jak skutecznie motywować siebie i innych
6. Autoprezentacja i wywieranie wpływu


Hekko.net

Instytut REKO

Incert

Event Total

KORPi

KORPi

KORPi