24 czerwiec 2024, imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie do Organizatora formularza zgłoszeniowego (formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej - Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól formularza oznaczonych gwiazdką). Wysyłając formularz zgłoszeniowy Uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa. Formularz zgłoszeniowy stanowi umowę pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. Informacje dot. przyjęcia zgłoszenia oraz płatności zostaną przesłane na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail Uczestnika. Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu w formie pisemnej (mailowej) bez ponoszenia kosztów w terminie 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% kosztu udziału. Organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty lub wykorzystania jej w innym terminie lub przy wyborze innego szkolenia.

Płatności

Płatność za szkolenie należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia przesłania przez Organizatora na e-mail Uczestnika informacji dot. płatności z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez pokwitowania.

Organizator zapewnia uczestnikom: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
telefoniczny: 607 703 922 lub mailowy: biuro@korpi.com.pl

Hekko.net

Instytut REKO

Incert

Event Total

KORPi

KORPi

KORPi