25 maj 2024, imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
ZAPYTANIE
Jestem zainteresowany:
szkoleniem otwartym
szkoleniem zamkniętym
Tytuł szkolenia*
Termin szkolenia*
Miejsce szkolenia*
Zakres szkolenia*
Ilość uczestników*
Planowany termin szkolenia*
Planowane miejsce szkolenia*
Treść zapytania:

Dane osoby zgłaszającej zapytanie:
Student
Osoba pracująca
Osoba bezrobotna
Imię*
Nazwisko*
Stanowisko*
Telefon*
E-mail*
Uczelnia/przedsiębiorstwo*
Branża*
Liczba zatrudnionych*

Adres przedsiębiorstwa:
Ulica
Numer
Kod pocztowy
Miasto

Brałem udział we wcześniejszych szkoleniach firmy Korpi?
TAK
NIE

WYRAŻAM ZGODĘ NA GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W FORMULARZU ZAPYTANIU W CELU PRZYGOTOWANIA I PRZESŁANIA ODPOWIEDZI ORAZ W CELACH MARKETINGOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 29.08.1997 ROKU (DZ. U. Z 2002 R. NR 101 POZ. 926)*

Kod z obrazka*

* Pole konieczne do wypełnienia

Przed wysłaniem formularza upewnij się, że wypełniłeś/-łaś wszystkie wymagane pola !


Hekko.net

Instytut REKO

Incert

Event Total

KORPi

KORPi

KORPi