24 czerwiec 2024, imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Szkolenie: „Systemu Bezpieczeństwa Żywności HACCP”
Organizator: Korpi
Miejsce: Toruń
Termin: 29-30 stycznia 2016
Rekrutacja: w toku
Cena: 600 zł netto plus 23 % VAT; Specjalna cena dla Studentów: 300 zł brutto!
Szczegóły: PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie do systemu HACCP – historia, prawo żywnościowe
2. GHP/GMP – podstawa systemu HACCP
3. Program warunków wstępnych, Dobra Praktyka Higieniczna (GHP)
3.1. lokalizacja i otoczenie zakładu
3.2. układ funkcjonalny zakładu
3.3. maszyny i urządzenia
3.4. procesy mycia i dezynfekcji
3.5. zaopatrzenie w wodę
3.6. kontrola odpadów stałych i ścieków
3.7. zabezpieczenie przed szkodnikami i kontrola w tym zakresie
3.8. szkolenie personelu
3.9. higiena personelu
3.10. pomieszczenia socjalne
3.11. prowadzenie dokumentacji i zapisów w odniesieniu do GHP
4. Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP)
4.1. przyjęcie i magazynowanie żywności
4.2. postępowanie z surowcem
4.3. procesy technologiczne
4.4. transport wewnętrzny i zewnętrzny
4.5. prowadzenie dokumentacji i zapisów w odniesieniu do GMP
5. System HACCP – definicje, dokumentacja systemu, standardy
6. Wdrażanie systemu HACCP
7. Krytyczne Punkty Kontroli (CCP) - identyfikacja, wyznaczenie, monitorowanie
8. Zatrucia pokarmowe – definicje, główne przyczyny zatruć pokarmowych, jak zapobiegać zatruciom
9. Fizyczne, chemiczne i biologiczne skażenia żywności 10. Korzyści wynikające z funkcjonowania systemu HACCP
11. Test sprawdzający, wydanie stosownych zaświadczeń ukończenia kursu
12. Konsultacje indywidualne z trenerem

CELE SZKOLENIA
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz zasadami praktycznego wdrażania i stosowania systemu HACCP. Oferta adresowana jest do kadry kierowniczej i pracowników żywienia zbiorowego, cateringu, zakładów produkcji i dystrybucji żywności jak również studenci uczelni wyższych.

Prowadzący: Doświadczony trener, konsultant, auditor HACCP i Biegły Sądowy z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia
powrót...

Hekko.net

Instytut REKO

Incert

Event Total

KORPi

KORPi

KORPi