24 czerwiec 2024, imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Współpracujemy z przedstawicielem jednej z największych firm na świecie oferujących profesjonalne usługi w zakresie certyfikacji systemów zarządzania. Germanischer Lloyd od ponad 130 lat tworzy standardy w rozmaitych obszarach techniki, bezpieczeństwa i jakości.

Znormalizowane systemy zarządzania i indywidualizm – czy to sprzeczność ?

Znormalizowane systemy zarządzania, takie jak ISO 9001:2008, powstają w wyniku zebrania i uporządkowania przemysłowego know-how w skali międzynarodowej. Reprezentują one wiedzę i doświadczenie pokoleń ekspertów z różnych krajów i dziedzin przemysłu i kultury, zebrane celem wykorzystania ich w praktyce. Powstanie ISO 9001:2008 daje szansę usprawnienia komunikacji wewnątrz i między przedsiębiorstwami. Nie marnujcie Państwo posiadanych zasobów! Budujcie własny, niepowtarzalny system zarządzania w oparciu o istniejące normy międzynarodowe.

Jakie korzyści dla firmy niesie ze sobą certyfikacja systemu zarządzania ?

We wszystkich sektorach przemysłu wprowadzanie systemu zarządzania jest rozpoznawalnym w świecie znakiem, który jednoznacznie kojarzy się z jawnością i sprawnością działania organizacji. Certyfikowany system zarządzania jest potwierdzeniem profesjonalizmu i przewagi nad konkurencją. Dowodzi to, że firma nie boi się konkurencji i zdrowej rywalizacji. Dzięki wierze we własne siły i otwartości na nowe idee bierze udział w ocenie dokonywanej przez międzynarodową jednostkę certyfikującą.

JAKOŚĆ:

System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2008 jest odpowiedzią na wyzwanie stawiane przed nowoczesną firmą. Współczesny rynek wymaga od przedsiębiorstw zaangażowania w sprawy jakości. Obecnie na sukces ma wpływ nie tylko jakość wyrobu, ale i inne aspekty jakościowe związane z organizacją, zaufaniem, lojalnością dostawców, planowaniem, koordynacją i komunikacją. Certyfikowany system zarządzania jakością pomaga w spełnieniu wymagań stawianych przed organizacją zarówno przez jej członków, jak i klientów zewnętrznych. Poza oceną zgodnie z ISO 9001:2008, firma GL proponuje także certyfikację rzadziej spotykanych systemów zarządzania jakością, dostosowanych do potrzeb poszczególnych branż.

ŚRODOWISKO:

Każda firma powinna czynić wszystko, by dostarczane przez nią wyroby lub usługi były przyjazne dla środowiska. Kierując się takim względami, jak rosnąca wiedza ekologiczna społeczeństw, ciągły rozwój przemysłu oraz zaostrzenie przepisów prawnych dot. środowiska, przedsiębiorstwa na całym świecie poszukują rozwiązań mających korzystny wpływ na środowisko naturalne. Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z normami takimi jak ISO 14001 jest dowodem na to, że organizacja jest świadoma wpływu, jaki na środowisko mają jej działania, wyroby i usługi oraz zobowiązania do ciągłego doskonalenia.

BEZPIECZEŃSTWO:

Bezpieczny proces produkcji, który uwzględnia zarówno aspekty zdrowotne, jak i środowiskowe, jest czytelnym znakiem informującym, że w organizacji działa sprawny system zarządzania bezpieczeństwem. Na świecie najpopularniejsze są systemy zbudowane w oparciu o OHSAS 18001.

RYZYKO:

Świadome zarządzanie ryzykiem jest wyzwaniem dla każdego przedsiębiorstwa. Coraz szybciej zmieniają się wymagania stawiane wyrobom i organizacjom. Nowe technologie, nieustannie zmieniające się potrzeby rynku i oferta dostawców, zmuszają firmy do ciągłej oceny towarzyszącego działalności gospodarczej ryzyka. W oparciu o posiadane doświadczenie w zakresie systemów zarządzania firma GL oferuje pomoc w ocenie tego ryzyka.

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA – KILKA NORM – JEDEN SYSTEM

Zintegrowane systemy zarządzania, czyli systemy powstałe w wyniku zebrania wymagań kilku norm w jeden system, są podstawą funkcjonowania dobrze zorganizowanego przedsiębiorstwa. Systemy zintegrowane zmuszają do spojrzenia na organizację jako spójną całość i tym samym zapobiegają podejmowaniu działań, które przynosząc korzyści w pewnych obszarach, w innych przynoszą szkody.

W przypadku zainteresowania Państwa tym tematem zachęcamy do wypełnienia na naszej stronie kwestionariusza ofertowego lub w razie wszelkich pytań i wątpliwości o kontakt na adres e-mail: biuro@korpi.com.pl

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ OFERTOWY

Hekko.net

Instytut REKO

Incert

Event Total

KORPi

KORPi

KORPi