24 czerwiec 2024, imieniny: Danuty, Jana, Janiny
ZAPYTANIE
Jestem zainteresowany:
Wdrożenie SZJ
Certyfikacja
Reklama
Ochrona środowiska
BHP
Badanie rynku i opinii publicznej

Treść zapytania:

Dane osoby zgłaszającej zapytanie:
Imię*
Nazwisko*
Stanowisko*
Telefon*
E-mail*
Przedsiębiorstwo*
Branża*
Liczba zatrudnionych*

Adres przedsiębiorstwa:
Ulica
Numer
Kod pocztowy
Miasto

WYRAŻAM ZGODĘ NA GROMADZEIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W ZAPYTANIU PRZEZ FIRMĘ KORPI W CELU PRZYGOTOWANIA I PRZESŁANIA ODPOWIEDZI ORAZ W CELACH MARKETINGOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 29.08.1997 ROKU (DZ. U. Z 2002 R. NR 101 POZ. 926)*

Kod z obrazka*

* Pole konieczne do wypełnienia

Przed wysłaniem formularza upewnij się, że wypełniłeś/-łaś wszystkie wymagane pola !


Hekko.net

Instytut REKO

Incert

Event Total

KORPi

KORPi

KORPi