24 czerwiec 2024, imieniny: Danuty, Jana, Janiny
1. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie
Nazwa i forma prawna
Ulica Numer
Kraj Kod pocztowy
Miasto
Strona internetowa
Osoba prowadząca:
Imię
Nazwisko Stanowisko
Telefon
Adres e-mail
2. Przewidywany okres certyfikacji
Działalność, główne procesy, procesy podzlecane


Dodatkowe lokalizacje
tak nie

ile?

gdzie?

3. Informacje o pracownikach Liczba pracowników w przedsiębiorstwie (dotyczy centrali lub jednego z oddziałów)

Całkowita liczba pracowników w przeliczeniu na pełny etat

Praca zmianowa tak nie

Liczba zmian

Liczba pracowników na zmianie

4. Rodzaj certyfikacji Prosimy wybrać normy, zgodnie z którymi ma nastąpić certyfikacja (isntieje możliwość wyboru kilku norm)

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001
HACCP TAPA FSR ISO 27001 inne...
5. Informacje ogólne Czy korzystaliście Państwo z pomocy w tworzeniu / wprowadzaniu systemu zarządzania?

nie
tak, nazwisko konsultanta / firmaCzy posiadają Państwo certyfikowany system zarządzania?

nie
tak, zgodny z następującymi normamiCzy ponoszą Państwo odpowiedzialność za projektowanie (Pkt. 7.3 Normy ISO 9001:2000)?
nie
takCzy dokonali Państwo wyłączeń innych wymagań?
nie
tak, jakieInne pytania / wymagania / informacje?


6. Przepisz kod z obrazkaPrzed wysłaniem kwestionariusza upewnij się, że wypełniłeś/-łaś wszystkie pola !


Hekko.net

Instytut REKO

Incert

Event Total

KORPi

KORPi

KORPi